Opis Projektu

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. Nie ma górnej granicy wieku Uczestnika.

Efektem realizacji Projektu ma być włączenie Seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce, rozwój funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z IT w codziennym życiu.

DZIAŁANIA

Działania projektowe zaplanowano na 3 lata. Wsparcie skierowane jest do Seniorów wyłącznie z gmin, które wcześniej zadeklarowały udział w Projekcie. W Projekcie MEW@ bierze udział 76 gmin z terenu województwa pomorskiego. Całkowita liczba Seniorów, którzy wezmą udział w Projekcie to 2 320 osób.

Szkolenia umożliwiają każdemu Uczestnikowi Projektu nabycie bardzo praktycznych umiejętności:

  • obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT;
  • kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym Seniora (komunikacja online,
    e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych).

W Projekcie zaplanowano różne działania z Seniorami.

I. Szkolenia kompetencji cyfrowych:

1. poziom podstawowy – dostosowane do potrzeb i możliwości Seniorów (tematyka, czas i atmosfera zajęć), realizowane są w dwóch wersjach:

  • szkolenia standardowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera i Internetu;
  • szkolenia rozszerzone – 90 godzin zajęć dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji on-line i w pracy z komputerem oraz z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają dłuższego wsparcia.

2. poziom zaawansowany – 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób, które będą chciały pogłębić podstawowe kompetencje cyfrowe (np. w zakresie fotografii cyfrowej, blogosfery, finansów online itp.)

II. Projekty animacyjne – grupowe działania aktywizujące Seniorów w społeczności lokalnej z wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i narzędzi IT (np. tworzenie grup dyskusyjnych i hobbistycznych online, klubów książki, miłośników filmu, sztuki, fotografii czy też turystyki, kultury i historii lokalnej, tworzenie stron/blogów przez pasjonatów itp.)

Każdy z Uczestników otrzyma kilkumiesięczne wsparcie w Projekcie. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów.

Senior, który będzie obecny na zajęciach, po zakończeniu szkolenia otrzyma TABLET na własność.

Sprzęt teleinformatyczny zakupiony na potrzeby realizacji Projektu zostanie przekazany gminom, które będą najbardziej aktywnie współpracować przy realizacji Projektu.

Społeczność lokalna zgłoszonych gmin ma niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w innowacyjnym Projekcie edukacyjno-aktywizacyjnym.