Częste pytania

Czy kwalifikuję się do udziału w Projekcie?

Aby wziąć udział trzeba spełniać dwa kryteria: skończyć 65 lat najpóźniej w dniu pierwszych zajęć oraz zamieszkiwać w jednej z gmin, które przystąpiły do Projektu MEW@. Dodatkowo pierwszeństwo mają te osoby, które deklarują brak lub ograniczoną znajomość obsługi komputera i Internetu.

Jak zapisać się na zajęcia?

Rekrutacja prowadzona jest w ścisłej współpracy z gminami biorącymi udział w Projekcie. To gminy wyznaczają instytucję/placówkę, której pracownicy mają bezpośredni kontakt z Seniorami, przekazują im informacje o Projekcie, sporządzają wstępną listę kandydatów na Uczestników.

Czy każdy z Uczestników otrzyma własny tablet?

Oczywiście. Po ukończeniu zajęć dydaktycznych oraz spełnieniu założeń projektowych, każdy z Uczestników otrzyma na własność tablet, który umożliwi praktyczne wykorzystanie oraz doskonalenie nabytych umiejętności.

Nie mam żadnej wiedzy na temat obsługi komputera i Internetu. Czy poradzę sobie na zajęciach?

Właśnie po to powstał nasz Projekt! Nasi Trenerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami posiadającymi niewielką znajomość obsługi komputera lub też z osobami, które nie miały jeszcze styczności z komputerem. Każdy Uczestnik Projektu może liczyć na pomoc oraz wyczerpującą odpowiedź na wszelkie pytania.

Potrafię już w pewnym stopniu obsługiwać komputer i korzystać z Internetu. Czy w takim razie zajęcia przydadzą mi się?

Nasze szkolenia prowadzone są na trzech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Zapraszamy do kontaktu z kadrą naszego Projektu, aby wspólnie ustalić czy Pan/Pani nauczy się czegoś nowego. Udział w zajęciach to również okazja do usystematyzowania wiedzy zdobytej samodzielnie oraz rozwinięcia swoich umiejętności. Uczestnicy, którzy mają wyższy poziom kompetencji cyfrowych są również cennym wsparciem oraz inspiracją dla pozostałych Uczestników w grupie.

Jak kurs przełoży się na moją znajomość komputera/ laptopa/ tabletu/ Internetu?

Nasze zajęcia nie tylko uczą jak obsługiwać sprzęt cyfrowy oraz wykorzystywać Internet. Równie ważne jest dla nas wyposażenie Państwa w kompetencje oraz możliwość dalszego samodzielnego rozwoju i zdobywania wiedzy w tym zakresie.

Czy na zajęciach jest catering?

Oczywiście, dla każdej z grup przewidziana jest  m. in. kawa, herbata oraz słodki poczęstunek.

Czy Projekt przewiduje coś jeszcze oprócz zajęć komputerowych?

Po szkoleniach komputerowych odbywają się animacje. Animacje to zajęcia, które mają na celu praktyczne przetrenowanie i utrwalanie umiejętności nabytych podczas szkoleń, przy jednoczesnym wykorzystaniu sprzętu otrzymanego w ramach Projektu (tablet).

Chętnie wezmę udział w zajęciach, ale kim będą inni Uczestnicy, nie wiem czy będę się czuć dobrze w grupie?

W ramach naszych działań chcemy ułatwiać budowanie relacji między Uczestnikami. W tym celu zajęcia prowadzone są w przyjaznej, nieformalnej atmosferze. Trenerzy dbają o odpowiednio częste przerwy. W ramach udziału w Projekcie możliwa jest tzw. „celebracja”, czyli uroczyste zamknięcie przez grupę cyklu szkoleń i animacji. W ramach animacji/ celebracji grupa może zaplanować np. wspólne wyjście do kina, teatru czy restauracji. Koszt wydarzenia, zgodnie z założeniami budżetowymi, pokrywany jest w ramach środków Projektu.

Czy oprócz tabletu Uczestnicy otrzymują coś jeszcze?

Każdy Uczestnik, rozpoczynając udział w Projekcie, otrzymuje materiały pomocnicze w postaci długopisu, notesu oraz pendrive’a, dostępne są również materiały edukacyjne.

Czy otrzymam materiały dydaktyczne?

Tak. Uczestnicy otrzymają elektroniczny podręcznik, który będą mogli zapisać na otrzymanej pamięci przenośnej (pendrive) i otworzyć na komputerze lub wyświetlić na tablecie. Dzięki temu rozwiązaniu nawet po zakończeniu cyklu zajęć będzie można wrócić do omówionych tematów, odświeżyć wspomnienia lub uzupełnić zajęcia, na których się było nieobecnym.

Czy mam przynieść na zajęcia własny laptop?

Dysponujemy własnymi pracowniami wyposażonymi średnio w 10 stanowisk komputerowych oraz Internet mobilny. Liczba komputerów w mobilnej pracowni komputerowej dostosowana jest do wielkości grupy.

Ile czasu trwa kurs?

Zapisanie się na zajęcia w ramach Projektu MEW@ to inwestycja czasu od 96 do 126 godzin zegarowych. Spotkania najczęściej trwają od 4h lub 6h dziennie oznacza to minimum 21 a maksimum 29 spotkań. Grupy spotykają się najczęściej 2 razy w tygodniu.

Ile zajęć w ramach szkolenia mogę opuścić?

Aby Uczestnik pozytywnie ukończył kurs, co wiąże się z otrzymaniem tabletu, musi wykazać frekwencję na poziomie min. 60% zajęć szkoleniowych oraz 60% animacji.

Czy można odrobić nieobecność?

Część godzin zajęć i animacji można realizować zdalnie (online). Przykładowo Uczestnik korzystając z tabletu nawiązuje połączenie w formie wideo-rozmowy z Trenerem i omawia treści dotyczące zajęć. Ten sposób może zostać również wykorzystany do odrobienia nieobecności. W tych gminach gdzie uruchomionych jest kilka grup jednocześnie jest też szansa na odrobienie nieobecności poprzez udział w zajęciach innej grupy.

Czy szkolenie komputerowe jest darmowe?

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, że udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny dla Uczestników.

Muszę dojechać do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia. Czy mogę liczyć na pomoc w dotarciu na kurs?

W ramach Projektu oferujemy zwrot kosztów dojazdu, o który mogą ubiegać się Uczestnicy, zagrożeni ubóstwem lub znajdujący się w innej, trudnej sytuacji życiowej, którzy będą brać udział w zajęciach realizowanych w innej miejscowości niż Ich deklarowane miejsce zamieszkania. Koszty dojazdu na zajęcia będą zwracane tylko do wysokości najtańszych biletów II klasy na danej trasie transportu publicznego (w promieniu 50 km od miejsca szkolenia), jednak nie więcej niż 20 zł za jeden dzień szkolenia.

Jak duże są grupy na zajęciach?

Aby szkolenie mogło się rozpocząć, musimy zebrać grupę Seniorów (od 8 do 12 osób). Taka liczba Uczestników gwarantuje sprawne prowadzenie zajęć jak i możliwość indywidualnego podejścia Trenera do każdego  z Uczestników.