Dokumenty zgłoszeniowe

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o kontakt pod jednym z podanych numerów telefonu:

tel. 884 831 999  
tel. 575 111 542
tel. 693 053 053

lub wysyłając wiadomość na e-mail: rekrutacja@cyfrowa-mewa.com

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy wysyłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Projektu (adres).

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE do pobrania: