Chto më jesmë?

Fùndacjô Spòlëznowi Particypacje pòwsta cobë rozkòscérzac dzejania dlô spòlëznowi aktiwnoscë. Naje przédné założenia to m. jin. prowadzenié òbswiatowò-szkòleniowi dzejalnoscë dlô spòlëznowëch grëpów zagrożonëch wëkluczenim. Më prowadzymë projechtë, jaczich cél to je warkòwô i spòlëznowô jintegracjô niefùlsprawnëch, pòdjimanié dzejaniów dlô równoscë szansów, promòcjô zatrudnieniô, samòzatrudnieniô i pòdjimnoscë.

Më jesmë karno lëdzy, co twòrzi dogôdóną i profesjonalną ekipã. Dzejómë dlô zmianów w spòlëznie. Nasz cél to je ùprawienié kwalitetu żëcégò tëch co są w defawòrizowónëch karnach.

Më szkòlimë, doradzywómë, psychòlogiczno i prawno wespiérómë. Naje dzejania są przistãpné dlô niefùlsprawnëch.

W swòji robòce më sã czerëjemë za empatią, òdemkłoscą, racjonalnoscą. Më robimë z zaangażowanim ë pasją!