ŁĄCZBA

Tëch, co są zajinteresowóny ùdzélã w Projechce më prosymë ò łączbã pòd jednym z tëch hewò numrów telefònu:

tel. 884 831 999

tel. 575 111 542

tel. 693 053 053

abò przez wësłanié mejla na: rekrutacja@cyfrowa-mewa.com

Fùndacjô Spòlëznowi Particypacje:

PART BËTOWÒ:

ul. 1 Maja 11/2

77-100 Bëtoéò

tel. 884 831 999

Part je ôpen òd pòniedzôłkù do piątkù w gòdzënach òd 8:00 dp do 4:00 pp.