Projecht w mediach

Projecht MEW@ sã pòtkôł ze zacht zajinteresowanim môlowëch spòlëznów na Pòmòrzim. Wiadła ò najëch dzejaniach to mòże nalézc m. jin. na stronach Biblotéków, Dodomów Kùlturë, Klubów Senora w gminach, dze më mómë zaczãté zajmë.

Pòwrózczi do stronów z wiadłama ò Projechce: