Przebiég projechtu

Dzãka Fùndacje Spòlëznowi Paticypacje w òbrëmienim Projechtu MEW@ rëgnãło 89 grëpów. Co znaczi, że ju przez 830 Seniorów zaczãło ùdzél w Projechce!

Gminë, w jaczich zajmë ju są:

Bëtowò, Miastkò, Przëwidz, Kôrsëno, Sëlëczëno, Dzemiónë, Céwice, Wickò, Malbórg, GGłówczëcë, Rijewò, Kãpice

Gminë planowóné w nôblëższim czasu:

Słëpsk, Człëchòwò- wieskô gminą, Czôrné, Kòsôkòwò, Lëzëno, Szëmôłd, Wejrowsczi-wieskô gmina, Pòtãgòwò, Łeba, Bòrzëtëchóm.

MEW@ w lëczbach:

89 – òdemkłëch szkòleniowëch grëpów

836 – Ùczãstników Projechtu

35 – gminów ju bierze ùdzél

12 – Trenérów, co zajmë prowadzą