Polityka prywatności i Cookies

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Przekazujemy tutaj informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda cookies

Jeśli zgadzasz się na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do strony” lub zamknij to okno. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub ograniczyć jej zakres, kliknij”Ustawienia zaawansowane”.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, klikając „Ustawienia zaawansowane” lub przechodząc na naszą stronę Polityki prywatności .

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”

Informacja o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Partycypacji Społecznej z siedzibą:

ul. Sieradzka 4C, 60-163 Poznań
Tel. +48 61 662 11 60
Mail. iod@fundacja-spoleczna.com

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@fundacja-spoleczna.com lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podstawa i cel przetwarzania danych

1. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

  • Odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas drogą mailową. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika na nasz adres mailowy. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie.

  • Przesyłania do Ciebie przez oraz podmioty współpracujące informacji marketingowych zawartych w newsletterze, w tym informacji o ofertach pracy, szkoleniach oraz informacji o realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, na podany przez Ciebie adres mailowy lub sms na podany numer telefonu komórkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi nam przekazywanie informacji. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
  • Umieszczania znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników w celu dokonania anonimowych pomiarów statystycznych oraz ulepszaniu naszej strony internetowej https://cyfrowa-mewa.com. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody uniemożliwi nam dokonanie anonimowych pomiarów statystycznych, czy też ulepszaniu naszej strony internetowej.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują mu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora (np. firmy współpracujące, dostawcy usług IT). Dane osobowe użytkownika mogą zostać również udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.

7. Dane użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

8. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Cookies

Używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchów na naszej stronie internetowej. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na naszą stronę internetową z tego urządzenia. Cookie  zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia Cookie, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony
https://cyfrowa-mewa.com

Pliki te pozwalają użytkownikowi na poruszanie się po stronie internetowej oraz używanie jej elementów. Optymalizują korzystanie ze strony https://cyfrowa-mewa.com, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

W jaki sposób można zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo, aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy Cookies są wysyłane na urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony https://cyfrowa-mewa.com. Uniemożliwi nam to także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej zawartości. Każda przeglądarka internetowa ma inny sposób na usuwanie lub zmianę ustawień dot. plików Cookies.

Poniżej znajdują się linki do informacji, w jaki sposób usunąć lub zmienić ustawienia plików Cookie z najbardziej popularnych przeglądarek.

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer