Projekt w mediach

Projekt MEW@ spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnych na Pomorzu. Informacje o naszych działaniach można znaleźć m.in. na stronach Bibliotek, Domów Kultury, Klubów Seniora w gminach, w których rozpoczęliśmy zajęcia.

Linki do stron z informacjami o Projekcie: